Anbefalet skærmtid til børn og teenagere: Sådan skaber du gode vaner

Anbefalet skærmtid til børn og teenagere: Sådan skaber du gode vaner
3. oktober 2023

Vil du gerne hjælpe dine børn til at få et sundt forhold til skærmforbrug og skærmtid?
Er du i tvivl om, hvordan skærme som iPad, smartphones og computere påvirker dit barn?
Synes du, at det er svært at finde ud af, om der egentlig er noget at være bekymret for?

Så få Legetanternes råd om, hvordan du skaber gode skærm-vaner hos dit barn.

Du kan læse om: 

Hvorfor taler vi om skærmtid på iPhone, iPad og computer?

I løbet af de sieneste årtier er der sket en revolution i antallet og adgangen til skærme i hverdagen.

Både børn og voksne har adskillige skærme til rådighed hele døgnet. Det betyder, at vores skærmforbrug er steget voldsomt, og det skaber problemer rundt om i familierne. I skolerne. I børns fritid. Det er problemer, vi skal lære at tackle.

Legetanterne fra Legeakademiet har derfor kigget på forskernes anbefalinger og konklusioner, og vi præsenterer dig her for overskuelige svar på de 3 mest almindelige spørgsmål om skærmtid til børn og unge.

Hvor meget skærmtid må mit barn få?Hvor meget skærmtid må mit barn få?

Sundhedsstyrelsen har ikke sat tal på børns skærmtid. De har følgende anbefalinger på deres hjemmeside:

 • Dit barn bør ikke bruge skærm op til sovetid, da det kan udsætte sovetidspunktet og betyde, at barnet ikke får tilstrækkeligt med søvn.
 • Undgå telefon eller tablet i barnets soveværelse i løbet af natten, da skærmaktivitet om natten kan forstyrre søvnen og forringe søvnkvaliteten.
 • Skab variation mellem dit barns skærmaktivitet og øvrige aktiviteter i løbet af hverdagen, herunder fysisk aktivitet.
 • Interesser dig for dit barns digitale liv og vær opmærksom på barnets eventuelle bekymringer for at stå uden for fællesskabet eller for at gå glip af noget online.
 • Lav aftaler om skærmbrug i familien, som gælder både barn og voksen, og hav en løbende dialog om, hvor meget skærmen bruges og til hvilke formål.
 • Forældre bør være opmærksomme på eget forbrug af skærm i samvær med barnet, da individuelt skærmbrug kan påvirke forældre-barn relationen negativt.

"Forældre er rollemodeller for deres børn. Det gælder også digitale vaner. Børn gentager i højere grad det, deres forældre gør, end det de siger, de skal gøre. En undersøgelse foretaget af Epinion for Børns Vilkår og YouSee (2021) viser en klar sammenhæng mellem forældres og børns tidsforbrug på digitale medier: Jo mere tid forældrene bruger på digitale medier, desto mere tid bruger deres børn. Desuden kan dit eget mediebrug gå ud over kontakt og tilknytning." - Børns Vilkår, 2023.

Skærmtid for børn op til skolealderen

Børn har brug for at røre sig og eksperimentere med sanser og krop i den alder, og der er passiv aktivitet ikke en god ide.

Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler, at børn på 2-4 år højst har 1 times skillesiddende skærmtid om dagen. Og at børn under 1 år slet ikke ser skærm. 

Hos American Academy of Pediatrics, som er den største professionelle sammenslutning af børnelæger i USA, lyder anbefalingen: Ingen skærmtid til børn under 18 måneder. Og max 1 times skærmforbrug til de 2-5 årige, når de sidder sammen med en voksen, som kan hjælpe dem med at forstå indholdet ved at spørge ind og kommentere. 

Sundhedsstyrelsen er ved at undersøge de 0-2 åriges skærmbrug, og om der er behov for nye anbefalinger. Konklusionen skulle være klar engang i efteråret 2023. Vi afventer og opdaterer med nyt.

Børns Vilkår har i efteråret 2023 udgivet spritnye anbefalinger til, hvordan I som familie håndterer de stigende og alvorlige problemer med de negative konsekvenser som ensomhed, fraværende forældre, for lidt fysisk aktivitet og mangel på ægte nærvær mellem børn og voksne, der er direkte forbundet med det voldsomme forbrug af skærme. Deres anbefalinger er skabt på baggrund af alle de ulykkelige børn, der dagligt ringer til Børnetelefonen og fortæller om udfordringer, konflikter og mistrivsel forårsaget af smartphones, tablets, computere og andre skærme.

Du finder Børns Vilkårs anbefalinger og deres fine skærmtest her - og der er også masser af hjælp at hente til at få talt med dit barn om, hvordan I ønsker, at skærme skal være tilstede hjemme hos jer.

Red Barnet har lavet et virkelig fint vejledningsunivers om digital dannelse og rådgivning til dig, der gerne vil forstå dit barns store interesse i fx Snapchat og Fortnite, og som gerne vil være en ansvarlig forælder i forhold til både eget og dit barns skærmtid. Vi vil varmt anbefale dig at klikke på Genvej.org og blive meget klogere

Både Red Barnet og Børns Vilkår anbefaler nul skærm - og det var 0 - til børn under 2 år.

Brug din sunde fornuft og skab variation mellem dit barns aktiviteter. Ligesom det ikke er sundt at spurte afsted i 3 timer, så er det heller ikke sundt at sidde med en skærm i 3 timer. Det er i øvrigt nemmere for dit barn at tumle rundt foran fjernsynet end foran en mobil eller tablet. Og selvfølgelig endnu nemmere i tumletoppen, med en bold eller ude på løbecyklen.

På nuværende tidspunkt sælger Legeakademiet ikke nogle skærm-relaterede produkter, der er egnede til børn under 2 år. Vi har en del legetøj til tumlinge, der udnytter fx touch-screen teknologi til at gøre legetøjet endnu mere spændende, men ikke på en computer-, tablet- eller smartphoneskærm.

Skærmtid for børn op til 10-års alderen

Her handler det om kvaliteten af det, barnet laver på skærmen.

Find ud af, hvad dit barn laver og med hvem
Er det kun katte-memes, Lakserytteren og Fortnite, skal du måske vise dit barn nogle andre og mere udviklende ting at foretage sig. Eller udfordre det fællesskab, dit barn har dannet digitalt. Måske endda hjælpe dem til at lave noget andet sammen end lige det spil eller den Youtuber, de plejer at dyrke i timevis. 

Undgå skrappe regler om skærmtid
Lidt større børn reagerer i øvrigt bedre, når de mærker din opbakning og hjælp til at lære dem at styre deres tid og aktiviteter, end de reagerer på skrappe regler om bestemt skærmtid.

Hvis de fx spiller spil, kan det være bedre at sige et bestemt antal spil, de må spille, end at angive en tid, hvor dit barn så er nødt til at stoppe midt i sit spil. Det svarer til, at du får slukket din skærm midt i håndboldkampen.

Sæt rammer og lad dit barn blive hørt
Børns Vilkår oplever, at børnene har det helt fint med, at forældre sætter rammer for brug af skærm, så længe forældrene forklarer årsagen, og børnene oplever at blive hørt i processen. At blive hørt er ikke det samme som at få ret, men involvér dem i diskussionen og lyt til deres argumenter. 

Hav et alternativ til den slukkede skærm
Vær klar med fælles aktiviteter, når skærmen er slukket. Mange børn griber ud efter skærmen af kedsomhed, når de er alene.

Vær dit ansvar bevidst
Børns Vilkår pointerer desuden vores ansvar som rollemodeller. Det klinger lidt hult hos ungerne, hvis de får at vide, at der er skærmfri zone til aftensmaden, og vi så selv lige tjekker en vigtig besked ved bordet. Tænk over dit eget skærmforbrug og overhold jeres fælles regler. Lav gerne reglerne i fællesskab.

Skærmtid for preteens og teenagere

Fokus på digital dannelse
Skærmtid er ikke en god måde at styre store børns og unges digitale forbrug. Det handler om at lære dit barn digital dannelse i stedet for. Lær dit barn at bruge tid på aktiviteter både på skærmen og udenfor skærmen, som giver glæde og positiv udvikling. 

Der går ofte meget tid på skærmen med at skrive beskeder og sende fotos. Det er stadig skærmtid, og det er tid, der går fra mange andre typer af aktiviteter. I løbet af en dag har større børn og unge ofte været på skærmen i løbet af skoledagen også, og derudover er mange børn og unge på deres smartphone i 4 timer om dagen. Det bliver til virkelig meget tid i fysisk inaktivitet og med bøjede nakker. 

Få dit barns skærmtid justeret ned ved at finde ud af, hvad tiden går med, og hvor aktiviteten kan overgå til at være noget, der foregår i virkeligheden. Måske skal du hjælpe med at arrangere en ugentlig brætspilsdag istedet for den sædvanlige dag med spil online?

Alle børn i alle aldre har brug for socialt samvær i den fysiske verden. Hold øje med, om skærmtid begynder at erstatte nærvær i familien, søvn, fysisk aktivitet eller hvis den kommer til at stå i vejen for, at dit barn ses med sine venner.

Tiden på skærme bliver i denne alder også mere og mere brugt som kommunikationsform. Børn og unge skriver til hinanden, arrangerer at mødes, sender fotos og meget andet over forskellige apps. Det gode er jo, at de kan holde kontakt med mange flere på den måde. Men det knap så gode er, at det er ekskluderende. Man skriver kun til dem, der har den app og er med på tråden.

Skærmene kan blive ekskluderende
Det er vigtigt at hjælpe dit barn med at lære at arrangere fælles aktiviteter, fx en tur i svømmehallen, så alle bliver inviteret og ikke kun dem, der lige er med på en fælles tråd på en besked-app. Måske har alle i klassen ikke den app, og så bliver det en meget ekskluderende måde at arrangere fælles aktiviteter på.

Det er stadig virksomt at ringe til hinanden eller skrive på en fælles tråd på jeres skoles digitale kommunikationsplatform eller bare på sms. Så kan alle blive inviteret uanset app og smartphone-niveau.

Hvad med skærmtid om aftenen?

"I hvert fald en time før sengetid bør børn og unge ikke sidde foran skærmen, og de bør slet ikke have deres elektroniske medier med ind i soveværelset." Sådan lyder konklusionen på en gennemgang af 49 studier af sammenhængen mellem børns skærmforbrug og deres søvn i vestlige lande mellem 2009 og 2019

Også Sundhedsstyrelsen er meget opmærksom på, at børn og unges frie adgang til deres smartphone ved sengetid har store konsekvenser for deres trivsel.

Den overordnede anbefaling er derfor, at du bruger de skærmtidsbegrænsninger, der findes i alle smartphones, til at sørge for, at dit barns telefon simpelthen ikke kan anvendes i det tidsrum, hvor dit barn skal sove. Og læg telefonen til opladning et andet sted i huset om natten. 

Måske dine egne scrolle-vaner inden sengetid også kan trænge til et eftersyn?

Hvordan hænger melatonin og skærmtid sammen?

Skærme lyser med blåt lys. Denne type lys undertrykker kroppens hormonproduktion af melatonin, som er det signalstof, der gør, at vi bliver trætte og kan falde i søvn. På den måde skader de blå skærme dit barns evne til at falde i søvn. 

Samtidig er vores hjerne et vanedyr, der reagerer med samme følelse af at være tændt og ”på”, uanset om den hører et ”pling” fra telefonen i dagslys eller i et mørkt soveværelse.

"Uanset alder har barnet brug for tilstrækkeligt med søvn for at kunne tage læring til sig – både den læring
der er kommet i løbet af dagen, og den som barnet vil møde i børnehaven eller i skolen i morgen.
At være udhvilet har stor betydning for barnets hjerne, og betyder at barnet koncentrerer sig bedre og har
en bedre reaktionsevne, end hvis barnet ikke er udhvilet." - Sundhedsstyrelsen 

Ved du nok om skærme og dit barns digitale liv?

Som voksen kan det være en uoverstigelig udfordring at skulle sætte sig ind i ny teknologi. Mange af os er ikke interesserede i vores smartphones som mere end redskab til at tale i, skrive på og købe nye sko, boremaskiner og sofapuder på.

Du har måske mest lyst til bare at sige til dit barn, at spil, influencere og trends på Tiktok simpelthen ikke er noget, du kan forstå eller finde ud af. Det må nogle andre gøre.

Men der må du nok tage dig selv i kraven. For det digitale liv på skærmen er en så grundlæggende ting nu og i fremtiden, at du skal være med for at kunne hjælpe dit barn med at finde vej. Men du behøver heldigvis ikke at oprette en profil på samtlige sociale medier eller blive gamer på deltid for at kunne indlede snakken.

Vis interesse og få ind imellem dit barn til at vise dig sine yndlingssapps, hvordan man spiller favoritspillet eller hvad dit barn og vennerne laver på sociale medier for tiden.

Du kan få flere råd til at tale med dine børn om deres skærmforbruget her hos Center for Digital Dannelse.

Der er også virkelig god hjælp at hente hos Red Barnet og Børns Vilkår, der som tidligere nævnt begge har laet meget fine vejledninger til, hvordan du kaster et kritisk blik på dine og dit barns vaner med skærme. Her kan du også lære mere om Fortnite, Snapchat og YouTube.

7 ting, du må lære 

Det er ligeså essentielt at lære dit barn at være online, som at du skal lære dit barn at færdes i trafikken, hvis du giver dit barn en cykel, eller lære dit barn at svømme, hvis du lader barnet hoppe i vandet.

De ting, der kan foregå på internettet og i spil, og de konsekvenser, skærme kan have for dit barn, betyder, at du er nødt til at lære at: 

 • lave skærmtidsbegrænsninger
 • indstille dit barns apps, så du bestemmer, om dit barn må sige ja til anmodninger om kontakt fra andre
 • styre dit barns downloads og køb på nettet
 • hjælpe dit barn til at inkludere andre og ikke medvirke til digital mobning og eksklusion
 • være en god rollemodel via dit eget forbrug af skærme
 • lære dit barn at kommunikere med ord og emojis på en ordentlig måde online, så dit barns handlinger ikke gør andre kede af det
 • hjælpe dit barn med at slukke telefonen i tide, så søvnen ikke forstyrres.

Heldigvis er der et kæmpe udvalg af hjælpeartikler og guides om emnet. Online. Og det er jo så det, der er dilemmaet, for næsten al information er tilgængelig via skærmen i dag.

Du er næsten nødt til være på en skærm for at blive bedre til at styre skærmaktiviteter og slukke dem i tide.

Så vores råd er:  
Brug noget tid online på at finde ud af at være online, så du kan hjælpe dit barn til at være det på en tryg, konstruktiv og lærerig måde.

Er det helt uoverskueligt for dig at lære, så spørg i din omgangskreds. Alle forældre har de samme udfordringer, og der er efterhånden mange, der har knækket koden til forældrekontrol af børns digitale forbrug. Mon ikke du kan finde en, der vil hjælpe dig?

Kommentarer
Tilføj en kommentar
Your email address will not be published