Hvorfor har mit barn svært ved at tale?

Barn med talevanskeligheder
Seneste indlæg Gode råd og ideer
13. maj 2024

'Pasgetti, 'dacerbiler og 'før: når sproget driller

Til familiefødselsdage smiler de fleste, når dit barn fortæller om sin yndlingsret, det bedste legetøj eller hvad der smager allerbedst på et stykke ristet brød.

Ovre i vuggestuen, børnehaven eller skolen kan du måske fornemme, at dit barn ikke helt er på niveau med flertallet af vennerne sprogligt.
Du har måske noteret dig, at dit barn bliver tydeligt frustreret, når det er svært at udtrykke sig, fordi ordenes forbindelse til tankerne ligesom mangler, og måske fører frustrationen til, at din barn slår og sparker. Eller helt trækker sig fra de andres leg.
Måske er der allerede tale om at få en talepædagog til at kigge på dit barns sprog. 

Din bekymring vækker en masse spørgsmål, og nettet er som sædvanlig et virvar af modsatrettede råd. 
Hvis du er hoppet i gryden af digitale pådutninger, så kaster Legetanterne dig her en livline. 

Læs videre, hvis faktabaseret viden og et par gode, konkrete tips lyder som noget for dig.

Ny viden indenfor sprogstimulering og støtte til børn med talevanskeligheder

Vi har fået en fagligt velfunderet ekspert i børns taleudvikling til at rådgive dig og os om det helt grundlæggende om talevanskeligheder og sproglig stimulering af børn.
Noget af det er også ny viden for os. Vi havde før et indlæg om samme emne på vores blog, men der er ny viden på området.

Derfor skrottede vi det gamle indlæg og præsenterer her både et nyt medlem af vores ekspertpanel, den norske logopæd Irene van Slooten, og et nyt indlæg til dig, der gerne vil have styr på fakta om talevanskeligheder, sproglig stimulering, mundmotorik, udfordringer med at tale rent og stammen.
I indlægget finder du også mange forslag til lege og legetøj, der kan hjælpe dig med at få dit barns tunge på bedre gled med færre knuder.
Du kan se frem til: 

Legeakademiet søger altid den nyeste viden om børns leg og udvikling. Her præsenterer vi vores faglige ekspert indenfor talevanskeligheder, sprogstimulering og mundmotorik: Irene van Slooten, som er en hollandsk logopæd bosat i Norge, hvor hun ejer rådgivnings- og taleterapivirksomheden Logovis. Du finder hendes fine og vidensspækkede hjemmeside her, og du kan finde hendes meget fine og tilgængelige videoer og tips til at hjælpe børn med talevanskeligheder på hendes Instagram profil her.

Irene er privat logopæd i Eidsvoll og tilbyder logopædisk behandling til både børn og voksne, inklusiv e-læring og online ressourcer.

Hun blev uddannet logopæd i Holland i 2002 og i ledelse inden for sundhed og omsorg i 2013. Irene har specialiseret sig i spise- og drikkeforstyrrelser hos børn, Palin PCI til stammen, Hanen More Than Words for børn med sociale kommunikationsvanskeligheder, samt klinisk hypnose med børn og unge. Irene er medlem af Norsk Logopedlag. Hun er ejer og leder af Logovis AS.

En misforståelse om mundmotorik

At pludre, puste, række tunge, øve sig i at fløjte, tale om alt muligt forskelligt og i det hele taget øve alle de muskler i mundhulen, der skal til for at tale rent, må være vejen frem. 
Bortset fra, at det er det ikke nødvendigvis. 
Der er aldrig noget galt med at bruge musklerne - hverken dem i mund, tunge og svælg eller alle de hundredvis af andre muskler, vi har i kroppen.

Men at træne kontrollen og styrken af musklerne i mundhulen hjælper ikke nødvendigvis på dit barns vanskeligheder med at tale og gøre sig forståelig.

Det troede man førhen. Det gjorde vi også. Men nu er vi blevet klogere.

Der findes helt specifikke talevanskeligheder med diagnoser, som har specifikke trænings- og terapiformer. Herunder er fx afasi, som typisk rammer mennesker efter hjerneskade.
I dette indlæg beskæftiger vi os med to primære former, nemlig fonetiske og fonologiske vanskeligheder. Kun den ene kan afhjælpes ved at træne muskelstyrke og -kontrol i mundhulen.
Så den typiske formulering om, at det at puste og pruste hjælper dit barn til at lære at tale er kun delvist sandt. Det er en forenkling, som vi synes, at det er på tide at få foldet ud.

Med denne indledning overlader vi scenen til Irene, vores taleterapeutiske ekspert.

Hvorfor kan mit barn ikke tale rent?

Det er almindeligt at antage, at træning af mundmotorikken er løsningen for børn med udtalevanskeligheder. Men dette er ikke løsningen for alle børn. Udtalevanskeligheder hos børn kan opdeles i to hovedkategorier: fonetiske og fonologiske vanskeligheder.

Fonetiske talevanskeligheder:

Fonetiske talevanskeligheder er problemer relateret til kroppens motorik. Fonetik er læren om sproglyde og beskriver anatomi og fysiologi, udtalen af sproglydene (artikulation), og så videre. Dette kan for eksempel gælde børn med cerebral parese, Downs syndrom, neurofibromatose, eller andre typer af sygdomme eller diagnoser, der medfører ændringer i muskeltonus. Muskeltonus betyder dine musklers evne til at være klar til at blive brugt, om de er stramme eller afslappede.
Ændringer i muskeltonus gør det vanskeligt at udføre eller koordinere de bevægelser, der er nødvendige for at regulere åndedrættet, forme læberne, styre tungen og lave små efterfølgende bevægelser, som bliver til lyde, og som til sidst bliver til ord.

Fonologiske talevanskeligheder

Fonologiske talevanskeligheder er knyttet til sprogsystemet i hjernen. Fonologi omhandler, hvordan lyde skal sættes sammen for at danne sprog. Et barn med fonologiske vanskeligheder kan for eksempel udelade visse lyde, erstatte en lyd med en anden eller forenkle komplekse lydkombinationer. De fleste børn gennemgår alle de almindeligste fonologiske processer, før de lærer at udtale ord korrekt, og normalt er alle sproglydene på plads omkring 4-års alderen. Hvis dette ikke er tilfældet, kan man tale om fonologiske talevanskeligheder.

Hjælper mundmotorisk træning?

At træne musklerne i mundhulen til at gøre, som man gerne vil have, indgår i taleterapeutisk terapi af fonetiske talevanskeligheder. Mens det ofte er sjovt og dejligt for dit barn at lave mundmotoriske lege, så hjælper det ikke direkte på fonologiske talevanskeligheder, for det drejer sig ikke om muskler, men om forståelse, kognition og forbindelser mellem oplevelse og lyd.

Hvad er normalt, og hvad er bekymrende?

Børn er heldigvis forskellige, og det er familier også. Der er utrolig mange faktorer, der har betydning for dit barns sproglige udvikling, og der er ingen grund til at tro, at det bringer en særlig form for lykke at kunne sige "formel1racerbanevedligeholdelsesudstyr" før sin 2-års fødselsdag.

Langt de fleste børn kan tale nogenlunde rent, når de fylder 4 år, og indtil da er normen meget bred. Det vil sige, at nogle børn ikke siger ret meget, nogle taler konstant. Nogle vrøvle-taler meget, andre taler nærmest rigsdansk. 
Irene har et par gode råd til dig, som vil hjælpe dig til at afgøre, om du bør søge hjælp til dit barns taleudvikling hos en logopæd: 

Søg hjælp, hvis dit barn: 

 • Er 1 år og stadig ikke spiser moset mad fra en ske.
 • Er 2 år og endnu ikke er begyndt at sige ord.
 • Er 3 år, men ikke sætter ord sammen til korte sætninger endnu.
 • Er 4 år, men du skal stadig tolke, fordi andre ikke kan forstå dit barn.
 • Er 5 år, men stadig kæmper med at udtale nogle sproglyde (med visse undtagelser, som er specifikke for hvert sprog).

Stammen: Søg hjælp, hvis dit barn:

 • Har stammet i et stykke tid og er tydeligt plaget af stammen.
 • Du som er bekymret for dit barns taleudvikling.
 • Der er flere i familien, der stammer.

Hæshed: Søg hjælp, hvis dit barn:

 • har været hæs i mere end to uger.

Hvad er en logopæd?

En logopæd er en specialist, der arbejder med forebyggelse, udredning og behandling af kommunikations- og synkeforstyrrelser. Dette omfatter problemer med tale, sprog, stemme, hørelse og synkning. Logopæd'er arbejder med klienter i alle aldre, fra små børn til ældre. Logopædi er i Danmark et sundhedsfagligt universitetsstudium.

Hvilken sproglig vanskelighed har mit barn?

En erfaren talepædagog kan vurdere dit barns tale og afgøre, om udtalevanskelighederne er fonetiske eller fonologiske og finde en passende måde at hjælpe. Ved at søge hjælp fra fagfolk og skabe et støttende hjemmemiljø, kan du spille en vigtig rolle i at hjælpe dit barn med at lære at tale bedre. Du kan styrke dit barns udtale, selvtillid og evne til at kommunikere hvilket er afgørende for dit barns trivsel.

Børn med fonetiske udtalevanskeligheder, bliver ofte diagnosticeret som små, og de får tidligt vejledning af en fysioterapeut og ergoterapeut. Imidlertid har stadig flere logopæder udvidet deres kompetence til også at behandle spise-, drikke- og/eller synkevanskeligheder hos små børn. Hvis dit barn har problemer med at drikke fra brystet eller sutteflasken, spise med ske, drikke fra kop eller lære at tygge, kan logopæden ofte også hjælpe som en del af dit barns tværfaglige terapi.

Hvis dit barns verbale sprog ikke udvikler sig naturligt, kan en logopæd også lære dig at bruge specielle teknikker til sprogstimulering. Det kan være vejledning i at øve dit barns før-sproglige færdigheder, som for eksempel øjenkontakt, imitation, fælles opmærksomhed og at skiftes til at sige noget (turtagning).

Leg med sprogets lyde: Fonologisk leg

Når det handler om fonologiske udtalevanskeligheder, er det vigtigt at arbejde med fonologisk bevidsthed. Fonologisk bevidsthed er at være opmærksom på og forstå de mindste lyde (fonemer), der udgør ordene i vores sprog. Dette indebærer evnen til at genkende, manipulere og arbejde med lyde.

Man kan arbejde med fonologisk bevidsthed med børn fra ca 5 år. Legen kan foregå på mange måder.

Fonologisk bevidsthed omfatter flere nøglekompetencer:

 • Ordafkodning: Identificere og adskille forskellige lyde i ord.
 • Ordsegmentering: Opdele ord i mindre enheder (f.eks. stavelser eller lyde).
 • Ordsammenføjning: Kombinere lyde eller stavelser til hele ord.
 • Rimbevidsthed: Genkende og skabe ord, der rimer i endelsen.
 • Begyndelseslydbevidsthed: Identificere det første lyd i ord.

8 lege, der styrker dit barns sprog

Her er en række forslag til at styrke dit barns fonologiske bevidsthed.

Leg til fonetiske vanskeligheder

Hvis dit barn har fonetiske vanskeligheder, så er her to former for legende træning, som Irene varmt anbefaler. 

1: Blopens eller pustetusser er en kreativ leg, hvor dit barn holder på en tus og puster i den ene ende. Så sprayer tussen farve ud på et motiv, og det bliver til en meget fin tegning. Der findes mange forskellige sæt med forskellige temaer. Pustetræningen øger dit barns kontrol over mund, tunge og læber. Find pustetusser eller Blopens her.

2: En trompet til de mindste, der endnu ikke har lært at puste udad endnu. Irene anbefaler særlig denne trompet, fordi den lader lyd, uanset om dit barn puster eller suger, og fordi den ikke kan blive stoppet til pga ventilen i siden.

Flere aktiviteter til fonetiske vanskeligheder

Her er nogle forslag til aktiviteter for mundmotorisk træning hos mindre børn, der har fonetiske vanskeligheder.

 • Blæse bobler: Lad dit barn blæse bobler med et sugerør i vand eller bobleopløsning. Dette træner mundmusklerne og bidrager til at styrke åndedrætskontrollen. Gerne sugerør i forskellige størrelser.
 • Åndedrætsøvelser: Udfør simple åndedrætsøvelser sammen. Dette kan inkludere at blæse flammen ud på et fødselsdagslys, blæse en fjer hen over et bord, eller blæse på et stykke papir for at bevæge det. Pustelotto er også en mulighed. Og Pustelokomotiv.
 • Mad- og drikkeaktiviteter: Giv dit barn grov mad, som kræver mundmotorisk arbejde, såsom at spise frugt- og grøntsagsstykker som æbler, gulerødder eller selleri, der kræver tygning. 
 • Sanglege: Syng sange, der involverer bevægelser med munden, såsom sange med klap- eller kyslyde. 
 • Tandbørstning: Opfind en tandbørstesang, tag tid på tandbærstning, køb en eltandbørste eller øv jer i at børste tænder med den anden hånd. 
  Ved at inkludere denne type aktiviteter i dit barns daglige rutine, kan du bidrage til at styrke mundmotorikken og fremme en sund udvikling af sprog- og talefærdigheder. Det er vigtigt at tilpasse aktiviteterne til dit barns alder og evneniveau samt gøre træningen til en sjov og positiv oplevelse.

 

Smil fra Irene van Slooten, MNLL, og Legetante Kristina

Kommentarer
Tilføj en kommentar
Your email address will not be published