Træn samarbejde med GONGE balancebaner og Hula hoops

Legende børn
21. marts 2022

Af motorikvejlederne Tonni Engelbreth Jensen og Søren Refsgaard, GONGE

Evnen til at samarbejde er måske det vigtigste, vi kan lære vores børn. Men hvad er samarbejde egentlig, og hvordan kan vi bruge balancebaner og hulahopringe til at støtte børns samarbejdsevner? Det kan du læse mere om her. 

Hvad er samarbejde?

Samarbejde er en social kompetence, hvor mennesker sammen finder løsninger, der har til formål at gøre det lettere at nå et fælles mål. Det betyder for dit barn at kunne tænke over og afstemme sine egne behov og ønsker med en anden persons behov og ønsker.

Hvorfor er det vigtigt, at børn kan samarbejde?

Børn og unge tilbringer i dag generelt meget tid passive foran en computer, tablet eller fjernsynet, og derved kan udviklingen af sociale kompetencer, herunder samarbejdsevnen, blive understimuleret.

At kunne interagere og fungere i sociale sammenhænge er en vigtig kompetence, som der bliver stillet store krav til allerede i en tidlig alder for at begå sig i verden. Dit barn har brug for at kunne beherske evnen til at samarbejde i børnehaven og videre op igennem skole/uddannelse, job og fritid.

Et godt samarbejde:

  • skaber synergi, tilhørsforhold, relationer og empati mellem børn
  • styrker udviklingen af selvværd samt sociale og kognitive færdigheder.

Lær dit barn at samarbejde gennem leg og motorisk aktivitet

Samarbejde er en færdighed, der skal læres, øves og udvikles. Dette kan du effektivt gøre igennem
leg og motorisk aktivitet.

Motoriske aktiviteter er en arena, hvor børnenes relationer og evne til at samarbejde er med til at danne legens rammer. For at en aktivitet kommer i gang eller fortsat udvikles, kræver det, at børnene engagerer sig i en form for forhandling.

Forhandling sker, når et barn kommer med en idé til en leg, som de andre besvarer ved at acceptere, afvise eller komme med et alternativ, der bygger videre på den foregående idé. Du kan fremme børns legemuligheder ved at:

  • hjælpe børnene med, hvad de kan lege og danne rammer for legen
  • styrke børnenes legekompetence. Legekompetence er evnen til at komme ind i en leg, forhandle om legen og komme med ideer til udvikling af legen.

Ved at udstyre børnene med motoriske redskaber, stimulerer vi evnen til at samarbejde. Legeredskaberne skaber dialog iblandt børnene om, hvad de skal bruges til. Og det sker helt naturligt uden vores indblanden.

Her kommer et eksempel på, hvordan øvelser på balancebaner og med hulahopringe fra GONGE kan hjælpe dit barn med at kunne samarbejde.

Case:

En børnehaveleder skrev til GONGE og forklarede, at børnene i storgruppen havde en tendens til at være sig selv nærmest og ofte endte i konflikt i garderoben. Hun ville gerne vide, om man kunne inddrage motorik og bevægelse til at lære børnene at samarbejde og hjælpe hinanden mere.

Vi tænkte straks, at legen “Flyt til en ny ø”, hvor man bruger GONGE Hula Hoops eller balancebaner,
ville være oplagt. Legen går ud nemlig på, at børnene skal samarbejde om at blive flest mulige på banen i så lang tid som muligt, uden at nogen falder ned.

Aktivitetens spilleregler (basis niveau)
Spred Hula hoops ud på gulvet, så de fungerer som øer. Der skal være en ring mindre end antallet af børn. Børnene skal så hoppe fra en ø til en anden og arbejde sammen om, at flest overlever. Under legen råber du “skift”, og børnene hopper til en ny hulahopring ø.

Når børnene har prøvet det et par gange, fjerner du en ring. Langsomt bliver der færre og færre øer, og udfordringen bliver større, da børnene skal deles om den begrænsede plads.

Udviklingsmuligheder (avanceret niveau)
Stil Build N’ Balance® balancebaner op i en cirkel og lad børnene træde op på banen. Du sætter nu børnene i gang med at gå rundt på banen. Du fjerner et element ad gangen, og langsomt bliver banen mindre. Det gælder nu om, at børnene samarbejder om at være så mange børn på så
lidt plads som muligt.

Akvititeter på balancebaner træner labyrintsansen

Det træner labyrintsansen at bevæge rundt sig på balancebanerne. For nogle børn kan det være en stor udfordring i sig selv at holde balancen, og det kan hindre fokuset på at samarbejde.

I disse tilfælde kan du nøjes med at lægge plankerne på gulvet og øve legen, inden du inddrager enten gule eller røde toppe. Ved gradvist at øge højden kan du nemt tilpasse aktiviteten til børnenes funktionsniveau.

Hvordan gik det?

De første gange oplevede børnehaven, hvordan børnene havde sig selv nærmest. De hoppede fra ring til ring uden at være opmærksomme på hinanden. De hoppede og skubbede hinanden ud, eller landede samtidig på en hulahopring, og dermed røg begge børn ud. De stillede sig med ryggen mod hinanden, så de dermed skubbede af frygt for at ryge ud.

I løbet af nogle gange oplevede børnehaven en markant fremgang. Børnene snakkede nu om, hvornår de skulle springe, og hvis et barn landede forkert, greb de andre børn fat i deres kammerat. De stod ikke længere med ryggen mod hinanden, men stillede sig nu med front mod hinanden i Hula Hoop ringene. Dermed kunne børnene aflæse hinandens signaler, snakke sammen og holde ved hinanden. Dette resulterede i at de igennem samarbejde lykkedes, og der blev plads til alle.

Related posts