Træn dit barns arbejdshukommelse med GONGE Floorsurfer

Arbejdshukommelse kan trænes med Floorsurfer
2. marts 2022

Hvad er arbejdshukommelse?

Dette indlæg er skrevet af Gonge. Arbejdshukommelse - også kaldet korttidshukommelsen - gør det muligt for os at fastholde forskellige indtryk og tanker fx. ord og tal i længere tid, så de kan bearbejdes og indgå i mere omfattende tankeprocesser.

Arbejdshukommelsen gør det muligt for børn at holde fast i sansninger, informationer og indtryk i længere tid, mens de løser en opgave. Samtidig kan børn med en god arbejdshukommelse bearbejde informationerne og sammenholde dem med viden, de har i forvejen.

Derfor er det essentielt at træne og stimulere denne evne, da den bidrager til, at man kan modtage flere beskeder og dermed blive bedre til at tage imod indlæring og løse de opgaver, der bliver stillet.

Det er arbejdshukommelsen, som gør det muligt for børn, at have flere forskellige stykker information til rådighed på samme tid i deres hjerne. Det er fx når et barn kan koble et ord, det får at vide sammen med et indre billede af denne ting. 

Floorsurfer træner arbejdshukommelsen

At fastholde informationer

Arbejdshukommelsen kan rumme utrolige mængder information, dog er der begrænsninger, og man vil opleve at nogle af informationerne smutter. Mange børn har oplevet at glemme den instruktion, den voksne har givet, især når de har gang i flere ting.

Hvis et barn har svært ved at fastholde informationer, kan det være tegn på dårlig arbejdshukommelse. Nogle børn vil dog opleve, at de nemmere bliver afledt end andre, hvilket også kan spille ind.

Floor Surfers hjælp til forbedring af arbejdshukommelsen

.

Det er muligt at forbedre arbejdshukommelsen, og en god måde at gøre det på, er at forbinde motorisk aktivitet med leg.

Floor Surferens alsidige anvendelsesmuligheder gør, at den udover at styrke kroppens coremuskulatur, kan bruges som værktøj til at træne arbejdshukommelsen.

Floorsurferens funktion bliver at træne børn i at fastholde en instruktion, imens de udfører en motorisk aktivitet.

Case om arbejdshukommelse og Floorsurfer:

En rutineret pædagog henvendte sig til os, for at høre om vi kunne hjælpe hende. Hun havde flere gange oplevet, at hendes børnegruppe havde svært ved at forstå fælles instruktioner til nye lege.

I stedet for at følge reglerne løb de ofte bare rundt, når legene skulle påbegyndes. Pædagogen sluttede altid en gennemgang af med at stille retoriske spørgsmål for at sikre sig, at børnene havde forstået reglerne. Børnene virkede imidlertid ofte til at dagdrømme, og når de fik ordet, kunne de som regel ikke huske, hvad de ville sige.

Ud fra det hun fortalte os, valgte vi at fokusere på arbejdshukommelsen. Til dette formål er Floor Surferens egenskaber ideelle, da den kan bruges til at træne arbejdshukommelsen, ved at barnet får en viden, som skal fastholdes imens en opgave på Floor Surferen udføres. Dermed kombinerer vi leg, bevægelse og kropskontrol med stimulering af arbejdshukommelsen.

Akvititetens spilleregler:
Børnene inddeles i to hold og stiller sig på rækker. De skal bevæge sig fra A (startpunkt) til B (væg med billeder) og tilbage til A på den Floor Surfer, som hvert hold får udleveret. Denne bevægelse kan foregå siddende eller liggende på maven alt efter deres motoriske færdigheder, eller efter hvad den voksne har fokus på.

Når første barn er klar på Floor Surferen, får vedkommende et eller flere ord, som barnet skal huske (for eksempel “rødt æble”).

Nu kører barnet fra startpunktet mod væggen med billeder.

Når de når hen til væggen, skal de rejse sig fra Floor Surferen, samle en fluesmækker op, “klaske” det rigtige billede, lægge sig på Floor Surferen igen, og køre tilbage til startpunktet.

Næste barn hopper på og sådan fortsætter aktiviteten.

leg med Floorsurfer, der træner arbejdshukommelsen

Opmærksomhedspunkter:
Børnene i ovenstående aktivitet får et utal af informationer, som arbejdshukommelsen skal forholde sig til. Det er vigtigt, den voksne har øje for, at nogle børn vil have det svært med nedenstående punkter, og det derfor vil kræve en form for differentiering:

  • Lyde fra de andre børn.
  • Kendskab til bogstaver, farver, former, dyr, tal m.v.
  • Reglerne i legen.
  • Fysisk form og koordination af Floor Surfer og barnet. Reglerne bliver enklere, hvis børnene skal ’klaske’ med hænderne i stedet for fluesmækker eller lignende.
  • Kan udføres af børn i grupper men også af et enkelt barn.

Sjov leg med Floorsurfer

Udviklingsmuligheder:

Denne aktivitet har mange udviklingsmuligheder. Også farver, former, dyr, tal eller bogstaver kan nævnes, ligesom instruktioner om at huske flere emner giver mulighed for en progression.

Efter nogle måneder henvendte pædagogen sig til os igen.

Hun oplevede, at børnegruppen var blevet bedre til at modtage beskeder, og at gruppen nu fungerede bedre i nye lege. 

God fornøjelse med GONGE Floorsurfer.

Related posts